Mỹ đã sẵn sàng đứng ra bảo vệ Đài Loan trước tuyên bố lạnh người của Trung Quốc?

Gần đây, Mỹ có nhiều độ.ng th.ái cho thấy rõ lậ.p trư.ờng của nước này về qu.a.n h.ệ Đài Loan – Trung Quốc.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản