Image 8

Luật sư Lê Công Định: William Nguyễn có thể kiện Công an Việt Nam theo luật của Hoa Kỳ

Truyền thông Hoa Kỳ và quốc nội đều loan tin Tòa án Việt Nam, vào ngày 20 tháng 7, sẽ mở phiên tòa xét xử sinh viên Mỹ gốc Việt-William Nguyễn, người tham gia biểu tình ở Sài Gòn ngày 10 tháng 6 vừa qua.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản