0fa3451d 1152 477a 95da c5e16970545d1

Luật Đặc khu tiếp tục gây ‘sóng gió’ ở Việt Nam

Sau khi làm bùng ra nhiều cuộc biểu tình, Luật Đặc khu lại gây ra tranh cãi liên quan tới Trung Quốc ở Việt Nam, trong bối cảnh ban chỉ đạo quốc gia về xây dựng đặc khu chuẩn bị nhóm họp.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản