Phu quoc 1

Luật Đặc khu chưa thông, đất Phú Quốc tăng 15 tỷ/1 ngày

Một ngày mua đi, bán lại đến 4 lần, đẩy giá từ 5 tỷ/công đất ở Phú Quốc vào buổi sáng lên đến 20 tỷ đồng/công vào buổi chiều.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản