1 413

Luật An ninh mạng: giao Internet 1 nước cho cơ quan có Tổng cục trưởng vừa bị bắt vì trục lợi hàng triệu USD từ Internet?’

‘Biết đâu sẽ tạo điều kiện cho sự lạm quyền về xâm phạm tự do cá nhân, là môi trường tạo ra các giấy phép con lại có điều kiện sinh sôi nhũng nhiễu? Ai dám chắc tham nhũng quyền lực sẽ không phát sinh trong một điều kiện hợp pháp của Luật an ninh mạng?’, ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền lo ngại.

 

Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng