71873145 10159232005225620 2924521279992102912 n

LUẬN VỀ KHÔN VÀ DẠI

-

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc Giáo dục thuế Biển Đông công an cộng sản