1 4

Linh mục Đặng Hữu Nam bị chính quyền CSVN đem tên tuổi ra đấu tố

Sáng ngày 30/11/2018, tại ủy ban xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, chính quyền CSVN đã huy động một đội quân đông đảo lên đến hàng trăm người để đưa tên tuổi của Linh mục Đặng Hữu Nam ra đấu tố.

 

Giáo dục Nguyễn Xuân Phúc Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam