VĨNH BIỆT MIỀN TÂY KHI TÔI GIÀ BẰNG "ÔNG NỘI"!!!

Các bạn trẻ có biết không? Đến khi các bạn có tuổi bằng "Ông Nội" bạn thì Việt Nam phải vĩnh viễn chia tay "Miền Tây" yêu dấu? (Khoảng từ 30 - 40 năm nữa).