20 11

TỪ THỦ THIÊM ĐẾN TẤT THÀNH CANG

Vụ Thủ Thiêm là một mồi lửa. Đống “củi” để đốt chính là phe cánh cộng sản miền Nam, mà Tất Thành Cang là một “khúc củi” to trong đó. Không xử lý được Tất Thành Cang thì không thể mở cánh cửa vào nhà “vua không ngai” của Sài thành nói riêng và Nam Kỳ nói chung, là Lê Thanh Hải. Cho nên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, công cụ “đốt lò” của bác “Tổng Bí tịch” Nguyễn Phú Trọng, phải dày công khui lại vụ Thủ Thiêm, châm lại ngọn lửa đã nguội lạnh từ lâu trên một cái nền vừa ẩm ướt, vừa tối tăm.

 

Việt Nam cộng sản Nguyễn Phú Trọng