Tư liệu: 586.000 NẠN NHÂN TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT Ở MIỀN BẮC VN

Gần đây người ta vừa có được câu trả lời chính xác nhất : 172.008 người, trong đó sau này có 123.266 người (nghĩa là 71,66%) được chính thức xác nhận là oan.