QUỐC HỘI SAI CĂN BẢN VỀ QUY TRÌNH PHÁP LÝ, VÌ VẤN ĐỀ 3 ĐẶC KHU KHÔNG THỂ LÀM THÀNH LUẬT

Vấn đề 3 đặc khu hiện nay thực ra không phải là đối tượng của pháp luật mà là đối tượng của chính sách. Vì nói đến luật là nói đến những quy tắc xử sự chung cho mọi người, mọi cơ quan tổ chức, chỉ phân biệt lĩnh vực, đối tượng chứ không thể phân biệt vùng miền. Chỉ có chính sách mới có thể phân biệt vùng miền.