PHẬN LÀM LÍNH CÔNG AN, CÁC BẠN NÊN LÀM GÌ KHI CÓ BIẾN?

"Tôi cầu xin các bạn hãy tha thứ cho chúng tôi. Tôi xin quỳ gối". Đó là câu xin lỗi của lực lượng cảnh sát Ukraine trước nhân dân của mình. Trước đó, tức trước ngày 24/02/2014, những con người này đã theo lệnh tổng thống độc tài Viktor Yanukovych đã xả súng vào dân biểu tình.