Nhiệt điện Quảng Trạch được phép nhận chìm 2,5 triệu m3 bùn cát xuống biển?

Bộ TN-MT và UBND tỉnh Quảng Bình vừa đồng ý chủ trương cho phép nhận chìm 2,5 triệu m3 bùn cát trong quá trình thi công cảng than của dự án Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch.