NHA TRANG: “PHỐ TÀU” GIỮA VIỆT NAM

“Phố Tàu!”. Nhiều người đã thốt lên như vậy khi đến Nha Trang - như một thành phố của người Tàu. Một thứ “Phố Tàu” ngay giữa Việt Nam với đầy đủ màu sắc Tàu, từ quán ăn cho đến hè phố, tất cả đều mang hơi thở, tiếng nói “người Tàu.”