NGƯỜI TÙ ĐIÊN

Khi công an, mật vụ ập vào nhà ông này, chúng đã đánh ông như đập mớ giẻ rách, bà vợ không chịu được liền lao vào che cho chồng. Bà ta bị đánh, bị đá, đạp túi bụi vào người. Và đứa con trong bụng bà ấy mới 6-7 tháng đã bị chúng đạp vọt ra ngoài.