Nợ nước ngoài của Việt Nam tăng thêm 1,3 tỷ USD vì tỷ giá

Tỷ giá USD tăng cao kể từ giữa tháng 6/2018 đến nay đã khiến tổng nợ nước ngoài của Việt Nam tăng thêm khoảng 1,3 tỷ USD, tương đương tăng hơn 29.000 tỷ đồng tiền nợ.