MỘT SỐ DIỄN BIẾN ĐÁNG LƯU Ý TRONG CHÍNH TRƯỜNG VIỆT NAM ĐẦU THÁNG 9/2018

Đặc điểm xuyên suốt của chính trường cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập chế độ đến nay là tính mờ ám, trông vậy mà không phải vậy. Các sự kiện cho thấy những rạn nứt nội bộ khôn lường, qua bàn tay “chế biến” của bộ máy tuyên truyền cộng sản, vẫn có thể trở nên rất bình thường, như thể lãnh đạo ở thượng tầng chế độ vẫn kiểm soát tuyệt đối tình hình. Tuy nhiên, bởi đặc thù của chính trường Việt Nam ngày càng chịu nhiều áp lực từ bên trong bởi chiến dịch “đốt lò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng những mâu thuẫn phe phái ngày càng căng thẳng, vẫn khiến một số tình tiết bắt buộc phải lộ ra dù các lãnh đạo cộng sản có muốn hay không.

 

Việt Nam cộng sản