Ý KIẾN CỦA CHUYÊN GIA THÀNH NAM - MỘT DOANH NHÂN KHOÁNG SẢN - LUYỆN KIM, VỀ KHO "BOM NGUYÊN TỬ" FORMOSA.

Nếu buộc Formosa phải tách kim loại nặng ra khỏi chất thải thì Formosa sẽ lỗ vốn và sẽ phải đóng cửa. Nếu xả thải trên cạn, chi phí vận tải chất thải là 30 tỷ VND/tháng, quá lớn. Nếu tống tất cả ra biển: toàn bộ cá Biển Đông sẽ tuyệt chủng.