Giờ chỉ có dân mới cứu nổi đại họa mất nước

Nếu nói đến vượt trội thì 99 năm cũng chỉ là bằng, chưa vượt trội. Sao các vị không cho thuê hẳn lên 199 năm? 499 năm?... 999 năm?