Dự luật án ninh mạng nhiều khả năng sẽ được Quốc hội thông qua và có hiệu lực vào ngày 15/06 tới

Nếu được thông qua, luật an ninh mạng mới sẽ quy định rằng các công ty truyền thông xã hội phải xóa nội dung vi phạm khỏi nền tảng của họ trong vòng 24 giờ, khi có yêu cầu của Bộ Thông tin-Truyền thông và Bộ Công an của Việt Nam.