B0c4d9a3fe8e8df1b2d0874aa4fc6bf1

Có bao giờ một lần, Chính phủ nghĩ cho dân?

Trong bối cảnh hàng loạt đề xuất đánh thuế, tăng thuế đang được Bộ Tài chính trình lên Chính phủ xem xét trong đó có đề xuất thuế tài sản gây tranh cãi, có bao giờ Chính phủ một lần đứng về phía dân, nghĩ cho dân Việt – những công dân đang đóng thuế cao nhất hành tinh (tỷ lệ đóng thuế phí/GDP gấp 3 lần quốc gia khác, theo Ngân hàng Thế giới)?

 

cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng nợ công Nguyễn Xuân Phúc Việt Nam