Cơn Lốc Bắt Bớ Có Cuốn Trôi Được Mọi Thứ?

Có một người phụ nữ mình đã nhắc đến trong livestream khi công an đánh chị đến gãy răng và chị đã nuốt vào trong mình chiếc răng máu của mình.