So ho khau

Bỏ sổ hộ khẩu giấy sẽ tiết kiệm 1.600 tỷ đồng mỗi năm

Bộ Công an cho rằng việc quản lý dân cư không sử dụng hộ khẩu và sổ tạm trú như hiện nay có thể giúp tiết kiệm 1.600 tỷ đồng mỗi năm.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản