BẢN LÊN TIẾNG CỦA TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN VỀ VIỆC NHÀ CẦM QUYỀN CHO TÀU CỘNG THUÊ ĐẤT 99 NĂM LÀM ĐẶC KHU KINH TẾ

Trung cộng đã và đang thực hiện âm mưu thôn tính đất nước Việt Nam ta một cách có hệ thống và chưa bao giờ ngừng nghỉ.