Hinh2 15254808952971938850006 5224 1525777880

12 triệu người Việt mang gene bệnh Thalassemia dễ truyền sang con

Thalassemia là bệnh lý di truyền phổ biến hơn cả Down, cứ 1.000 người thì có 100 người mang gene mà không biết. 

 

người Việt