Hai heo

Lê Thanh Hải nói ‘về hưu rồi’ để né tránh vụ ‘ăn đất’ Thủ Thiêm

-

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản