Vn dan chan tram thu phi ben luc

Làm hư nhà dân rồi làm ngơ, dân chặn trạm thu phí BOT Bến Lức

Gần 10 nhà dân sống gần trạm BOT Bến Lức kéo ra ngăn chặn không cho trạm thu phí hoạt động, yêu cầu bồi thường thỏa đáng cho nhà cửa, công trình đã bị hư hỏng.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản