Vn chu tich huyen thanh hoa 1

Lấy đất công cấp trái phép, chủ tịch huyện ở Thanh Hóa vẫn thăng chức

-

 

Việt Nam công an cộng sản