Dee9f462 c91f 4c1e 8d16 6b0e19c3810a

Lại xuất hiện cá chết hàng loạt tại miền Trung

Trong các ngày 19 và 20 tháng 5 vừa qua, người dân phát hiện tình trạng cá chết hàng loạt tại một số xã ven biển Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam. Báo Nghệ An loan tin này hôm 22/5.

 

Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng