Photo1535356434832 15353564348322146003800

Lợi nhuận của Nhà máy in tiền Quốc gia trong 6 tháng đã vượt kế hoạch cả năm

Hoạt động tài chính của nhà máy đem về doanh thu hơn 17,2 tỷ đồng, tăng hơn 7,2 tỷ so với cùng kỳ, đây là số tiền phát sinh chủ yếu từ tiền lãi ngân hàng.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản