38424581 2196015173746247 7400413944487084032 n

LẠI MỘT NGƯỜI CHẾT SAU KHI LÀM VIỆC VỚI CÔNG AN

Facebooker Hoang Anh https://www.facebook.com/profile.php?id=100024791170498vừa qua đời vào trưa ngày 2/8/2018 tại xã Bàn Tân Định 1, huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang

 

Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam