Shutterstock 313852031

Kinh tế Trung Quốc liên tiếp nhận tin xấu

Nhân Dân Tệ giảm giá, ngành sản xuất Trung Quốc đình trệ, đơn hàng xuất khẩu sụt giảm là các tin xấu liên tiếp đến đối với nền kinh tế Trung Quốc trong ngày cuối tháng 10.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Mỹ Biển Đông công an cộng sản