Ee6d1378 3f25 4574 b845 f6b3ad46df80

Kinh tế chịu tác động do thời tiết khắc nghiệt hơn ở Đông Nam Á

Lốc xoáy tại khu vực nam Philippines, áp thấp nhiệt đới hoành hành xứ Lào chỉ là một số ít trong những hiện tượng thời tiết cực đoan đang xảy ra tại khu vực Đông Nam Á hiện nay.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản