Safe image 33

Kiểm điểm người ra văn bản không ăn thực phẩm trong bán kính 1 km sau vụ cháy nhà máy Rạng Đông

-

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc thuế công an cộng sản