5be4f2236ab32 ngo tuan nghia 1510118908747

Không nên cho phép tố cáo cán bộ nghỉ hưu vì “sẽ khiến tình hình phức tạp”? Chia sẻ

Thảo luận về dự thảo Luật Tố cáo sửa đổi sáng 8/11, đại biểu Ngô Tuấn Nghĩa (TPHCM) cho rằng, không nên điều chỉnh đơn thư tố cáo với cán bộ nghỉ hưu vì sẽ khiến tình hình phức tạp. “Tôi nghĩ cán bộ đã trải qua nhiều đơn vị, nhiều chức vụ, có những vụ việc thời điểm đó là đúng nhưng sau này chưa phù hợp, do đó nếu cho phép sẽ ảnh hưởng đến cán bộ nghỉ hưu”- ông nói.

 

Giáo dục thuế Nguyễn Xuân Phúc Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam