Khi Chính Quyền Nhồi Thuốc Nổ Vào Những Quả Bom Nổ Chậm

Không có bất cứ hàng tin nào từ báo chí nhà nước cho biết nguyên nhân cuộc bạo động của người dân Bình Thuận trong cuộc biểu tình ngày 10-6-2018. Như các cuộc biểu tình trước ở bất kỳ đâu, người biểu tình vẫn bị xem là “thành phần gây rối”. Ai tạo ra ngòi nổ thì luôn được cố tình “ẩn danh”.

 

Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng