Lao cai

Khai thác khoáng sản vô tội vạ ở tỉnh Lào Cai

Thanh Tra Nhà Nước phát hiện nhà cầm quyền tỉnh Lào Cai đã có nhiều vi phạm trong việc cho khai thác khoáng sản và đề nghị kỷ luật lãnh đạo Sở Tài Nguyên-Môi Trường tỉnh.

 

Việt Nam cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng