Photo1533225514354 15332255143541599140057

Khách mua hàng ở Việt Nam, quẹt thẻ ngân hàng Trung Quốc

Lượng khách Trung Quốc tới Quảng Ninh nhưng toàn bộ mua sắm của họ lại không qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc công an cộng sản