40b86af3 d891 44b7 a5d0 6e10b6cfb06d w1023 r1 s

Khủng hoảng Slovakia - Việt Nam

‘Điềm báo vi cá mập’ xảy đến vào đầu năm 2018 đã ứng nghiệm.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản