Viet nam trung quoc 15371594803791861945059 88 0 987 1600 crop 1537159499397247682397

Khởi hành nhiều tuyến vận tải Việt Nam - Trung Quốc

Cùng ngày, tại Thâm Quyến, Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc cũng tổ chức lễ khởi hành phương tiện chạy thí điểm tuyến vận tải hàng hóa Thâm Quyến - Hà Nội.

 

Trung Quốc Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam