Image 21

Kẻ giấu mặt nào chống lưng cho BOT bẩn?

-

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản