Hl 0712 010

Điều tra vụ chủ tịch huyện nghèo ở Đak Lak có biệt phủ toàn gỗ quý

Chính quyền Đắk Lắk vừa yêu cầu công an tỉnh điều tra hình sự đối với cựu chủ tịch một huyện nghèo, giáp biên giới với Cambodia, sở hữu một “biệt phủ” nguy nga xây dựng và trang trí toàn bằng gỗ quý.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản