Safe image 2 10

Điều tra: Giao ước ngầm trong “trại” nuôi người lấy thận ở Hà Nội

Mối quan hệ cộng sinh giữa người bán thận và giới cò mồi khiến tất cả đều không muốn phá vỡ những giao ước ngầm. 

 

Việt Nam Trung Quốc cộng sản