Photo1540962300718 15409623007181699257302

Đại gia vàng lệnh không mở cửa biệt phủ, đoàn kiểm tra bất lực đứng ngoài cổng nhìn vào

Những người bên trong căn biệt phủ xây dựng trái phép của đại gia vàng không mở cửa vì "ông chủ lệnh không mở" khi chính quyền Đà Nẵng đến kiểm tra.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc công an cộng sản