HRW yêu cầu EU hoãn phê chuẩn hiệp định thương mại với Việt Nam

Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW) hôm 10/1 kêu gọi Liên minh châu Âu hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, cho tới khi chính phủ Việt Nam có các biện pháp cụ thể để cải thiện hồ sơ nhân quyền ngày càng tệ hại của mình.

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Biển Đông công an cộng sản