HRW: CSVN đang cầm tù ít nhất 136 người vì chỉ trích chế độ

Tổ Chức Bảo Vệ Nhân Quyền Quốc Tế Human Right Watch (HRW) nộp bản phát biểu tại Ủy Ban Nhân Quyền LHQ cáo buộc chế độ Hà Nội những năm qua vẫn không chịu cải thiện nhân quyền.

 

cộng sản công an Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc Mỹ Việt Nam