1 2

Hoan Hô: Trước khi sang Việt Nam, Trump thông qua luật chống Trung Quốc trên biển Đông giúp Việt Nam

-

 

thuế Giáo dục nợ công Trung Quốc Biển Đông Nguyễn Xuân Phúc Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản Việt Nam