Image 1 1

Hoa Kỳ lại cho tàu chiến đi vào khu vực Biển Đông

-

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản