Vn hang tram tan ca chet 1

Hàng trăm tấn cá nuôi bè chết trắng trên sông Đồng Nai

-

 

Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Nguyễn Xuân Phúc công an cộng sản