Vn quang ngai sai pham

Hàng loạt lãnh đạo ở Quảng Ngãi sai phạm được thăng chức

Hàng loạt cán bộ lãnh đạo các huyện ở Quảng Ngãi “có liên quan đến những sai phạm gây rúng động tại địa phương” lại được điều chuyển nắm giữ các chức vụ cao hơn.

 

nợ công Việt Nam Nguyễn Phú Trọng công an cộng sản